Työntekijät-ryhmä (ryhmä II)

Työntekijät-ryhmä (ryhmä II) koostuu kansallisten ammattijärjestöjen, ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja ammattialajärjestöjen edustajista. Ryhmän jäsenistö edustaa yli 80:tä ammattijärjestöä, joista valtaosa on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tai sen ammattialaliittojen jäsenjärjestöjä.

Vaikka Euroopan sosiaalinen malli on usein esimerkkinä muulle maailmalle, liian monet kärsivät edelleen vaikeuksista tai ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta köyhyyden, syrjinnän, puuttuvan koulutuksen tai muiden ongelmien vuoksi.

Ryhmä II:n ensisijaisina tavoitteina ovat aina olleet täystyöllisyys, Euroopan kaikkien työntekijöiden elin- ja työolojen parantaminen sekä kaikkien EU:n kansalaisten samoin kuin muiden maanosien työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin parantaminen.

Ryhmä II on sitoutunut vakaasti edistämään Euroopan unionin laajentumista ja lujittamista hyvinvoinnin, vapauden ja demokratian, keskinäisen tuen, solidaarisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alueena. Se pyrkii varmistamaan, että työntekijöillä on tosiasialliset mahdollisuudet osallistua EU:n politiikantekoon.

TYÖNTEKIJÄT-RYHMÄN PAINOPISTEET