Työnantajat-ryhmä (ryhmä I)

 Tuomme elinkeinoelämän äänen kuuluville Euroopan tasolla.

Työnantajat-ryhmä (ryhmä I) saattaa yhteen yrittäjät ja yrittäjäjärjestöjen edustajat, jotka toimivat monilla eri liiketoiminnan aloilla, muun muassa teollisuudessa, vähittäiskaupan alalla, maataloudessa ja palvelualoilla, ja edustavat eri kokoisia yrityksiä pk-yrityksistä aina suuryrityksiin. Jäsenemme toimivat aktiivisesti yritysmaailmassa, ja he välittävät viestiä liike-elämän päivittäisestä todellisuudesta unionin tasolle. He ovat aidosti sitoutuneita antamaan kokemuksensa käyttöön Eurooppa-hankkeen edistämiseksi.

Työnantajat-ryhmän työn painopisteet perustuvat eurooppalaisten yritysten keskeisiin tarpeisiin. Näitä painopisteitä tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne soveltuisivat eurooppalaisten yritysten alati kehittyvään toimintaympäristöön. Nykyiset painopisteemme ovat seuraavat:

  • EU:n arvojen edistäminen
  • taloudellisen perustan vahvistaminen
  • EU:n kehitys kohti digitaalialan eturintamaa
  • ennakoivien ilmastotoimien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Työnantajat-ryhmä pyrkii yhteistoimin luomaan Eurooppaan liiketoimintaympäristön, joka tarjoaa työnantajille mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan viiden suurimman liike-elämän järjestön kanssa: BusinessEurope, Copa-Cogeca, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe ja SMEunited. Ne ovat tärkeitä liittolaisia vaihdettaessa asiantuntemusta ja pyrittäessä saamaan liike-elämän ääni kuuluviin. Lisäksi teemme usein yhteistyötä monien muiden instituutioiden ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa valtakunnallisella ja Euroopan tasolla. Painopisteet