Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmä (ryhmä III) varmistaa työnantajat-ryhmän ja työntekijät-ryhmän rinnalla, että komitea on dynaaminen toimija ja että se pystyy tuomaan julki asioita, jotka askarruttavat erilaisia talous-, sosiaali-, ammatti- ja kansalaisjärjestöjä, joista jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunta muodostuu.

Lissabonin sopimuksessa tehtyjen muutosten mukaisesti ryhmä III koostuu muista kansalaisyhteiskuntaa ja sidosryhmiä edustavista, erityisesti talouselämän, kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan edustajista.

Ryhmä III:n ainutlaatuinen ominaispiirre on edustettujen alojen suuri määrä. Sen jäsenet ovat järjestöistä, jotka edustavat seuraavien alojen etuja:

 • tiedemaailma (luonnontieteilijät, taloustieteilijät, yhteiskuntatieteilijät jne.)
 • kansalaisten osallistuminen ja voimaannuttaminen
 • kansalaisyhteiskunnan kehitys
 • kuluttajat
 • ympäristö, kulttuuriperintö ja kestävä kehitys
 • maatalous, kalastus ja rannikkoyhteisöt, metsätalous
 • ihmisoikeuksien suojelu (lapsia, iäkkäitä, perheitä, sukupuolten tasa-arvoa, syrjäytyneitä ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä, muuttajia ja pakolaisia, vähemmistöjä, vammaisia henkilöitä, naisia ja nuoria koskevat kysymykset)
 • vapaat ammatit (asianajajat, lääkärit, insinöörit jne.)
 • mikro- pienet ja keskisuuret yritykset ja käsiteollisuus
 • yhteisötalous (hyväntekeväisyysjärjestöt, osuuskunnat, säätiöt, keskinäiset yhtiöt ja yhteiskunnalliset yritykset).

Ryhmä III:n yleisenä tavoitteena on vahvistaa aidosti osallistavaa demokratiaa kaikkialla Euroopan unionissa ja varmistaa, että lausunnoissa, joita ETSK antaa EU:n lainsäädäntöehdotuksista, otetaan huomioon kaikkien eurooppalaisten edut. Ryhmä III:n toimet perustuvat näin ollen kolmeen pilariin:

 • monimuotoinen demokratia
 • yhteisymmärryksen rakentaminen
 • kansalaistoiminta Euroopassa – paikalliset toimet.

Kaudella 2020–2025 ryhmä keskittyy työssään köyhyyteen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooliin sen torjumisessa.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)