Eturyhmä ”kuluttajat ja ympäristö”

This page is also available in

Eturyhmän ”kuluttajat ja ympäristö” jäsenet ovat kaikki ”moninainen Eurooppa” ‑ryhmästä (ryhmä III) ja useimmat heistä edustavat kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä tai ovat näiden alojen asiantuntijoita. Useimmat heistä ovat myös INT-, TEN-, SOC- ja ECO-jaostojen jäseniä.

Eturyhmän päätavoitteena on keskustella Euroopan komission ehdotuksista sekä varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa ETSK:n työssä. Eturyhmä on foorumi, jossa osallistujat voivat vaihtaa näkemyksiä kunkin maassa toteutetuista toimintapolitiikoista.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa ”moninainen Eurooppa” ‑ryhmän sihteeristö.