EU:n luomupalkinnot

This page is also available in

EU:n luomupalkintojen jakajina toimivat yhdessä Euroopan komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), Euroopan alueiden komitea (AK), COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe. Näillä palkinnoilla pyritään antamaan tunnustusta erinomaisesta työstä koko luomun arvoketjussa ja palkitsemaan EU:n parhaat ja innovatiivisimmat luomualan toimijat.

Palkinnot ovat ensimmäinen esimerkki EU:n laajuisista luomupalkinnoista, ja niiden on tarkoitus olla jatkotoimi komission 25. maaliskuuta 2021 hyväksymälle luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevalle toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että luomutuotteiden kysynnän kasvu lisää luomutuotantoa. Kansalaisille on siis annettava enemmän tietoa luomutuotannosta ja sen hyödyistä. Edellä mainituista syistä toimintasuunnitelmassa ehdotetaan vuosittain jaettavia palkintoja tunnustukseksi erinomaisesta työstä luomun arvoketjussa. Palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022.

ETSK on jo vuosia ollut edelläkävijä ajaessaan kestäväpohjaisempaa ja kattavampaa EU:n elintarvikepolitiikkaa. Toimintasuunnitelmasta syyskuussa 2021 antamassaan lausunnossa ETSK tunnustaa nimenomaan luonnonmukaisen tuotannon roolin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja pitää luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa vankkana perustana luonnonmukaisen tuotannon kestävälle edelleenkehittämiselle. ETSK katsoo lisäksi, että kuluttajille olisi kerrottava luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden hyödyistä ja niihin liittyvistä haasteista asianmukaisten valveuttamistoimien avulla. Komitea osallistuukin mielellään toimiin, joilla lisätään tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta, kuten EU:n laajuiseen vuotuiseen luomupäivään sekä tunnustusten myöntämiseen huippusuorituksista luomuelintarvikeketjun kaikilla aloilla.

ETSK kutsuttiin osallistumaan 23. syyskuuta 2021 ensimmäisen EU:n luomupäivän viralliseen tapahtumaan, johon osallistui myös komission jäsen Janusz Wojciechowski. Komitea on myös yksi EU:n luomupalkintojen myöntäjistä ja vastaa kolmen palkintokilpailun järjestämisestä.

EU:n luomupalkintojärjestelmässä on 7 luokkaa ja 8 palkintoa. Palkinnoilla annetaan tunnustusta luomun arvoketjun osaajille, jotka ovat kehittäneet erinomaisen, innovatiivisen, kestävän ja inspiroivan hankkeen, joka tuottaa todellista lisäarvoa luonnonmukaiseen tuotantoon ja kulutukseen.


ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng: 

”Luomu” on enemmän kuin pelkkä tuote-etiketti. Se on kokonaisvaltainen filosofia – tapa, jolla ruokaa tuotetaan ja kulutetaan, voi tehdä maapallosta kestävämmän ja auttaa varmistamaan, että se kestää tulevia haasteita. Tähän on kiinnitettävä huomiota koko elintarvikeketjussa. ETSK on erittäin ylpeä siitä, että se on mukana näiden palkintokilpailujen järjestämisessä ja näin ollen tietoisuuden lisäämisessä luomualan mahdollisuuksista edistää kestäväpohjaisempien elintarvikejärjestelmien saavuttamista. Palkitsemme erinomaisia, innovatiivisia, kestäväpohjaisia ja innostavia pk-yrityksiä, elintarvikkeiden vähittäismyyjiä ja ravintoloita, jotka ovat luoneet todellista lisäarvoa luonnonmukaiseen tuotantoon ja kulutukseen.


Lisätietoa on saatavilla EU:n luomupalkintojen verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EUOrganic.