Viestintäasioista vastaava varapuheenjohtaja

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Unión General de Trabajadores -ammattiliiton (UGT) jäsen.
 • UGT:n Brysselin toimiston vastuuhenkilö ja UGT:n kansainvälisen politiikan liittosihteeristön neuvonantaja vuodesta 1993. EU-politiikan ja ammattiyhdistyspolitiikan seuranta. Kahdenväliset suhteet muihin ammattijärjestöihin ja yhteiskunnallisiin organisaatioihin.
 • ETSK:n (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) varajäsen vuosina 1997–2010; osallistui aktiivisesti mm. maaseudun kehittämistä, ympäristöä, kestävää kehitystä, koulutusta, energiaa, kansanterveyttä ja tietoyhteiskuntaa koskevien kysymysten käsittelyyn.
 • ETSK:n jäsen 21. syyskuuta 2010 lähtien. Kuuluu TEN- ja NAT-erityisjaostoihin.
 • Euroopan energiayhteisöä käsittelevän pysyvän valmisteluryhmän jäsen vuodesta 2015.
 • Digitaalistrategiaa käsittelevän pysyvän valmisteluryhmän jäsen ryhmän perustamisesta lähtien.
 • Vuosien 2013 ja 2017 ilmastokokouksiin osallistuneiden ETSK:n valtuuskuntien jäsen (ilmastosopimuksen osapuolten konferenssit Varsovassa, Limassa, Pariisissa, Marrakechissa ja Bonnissa).
 • Kestävää kehitystä käsittelevään Yhdistyneiden kansakuntien korkean tason poliittiseen foorumiin osallistuneiden ETSK:n valtuuskuntien jäsen. Yhdistyneet kansakunnat, 2016 ja 2017.
 • TEN-erityisjaoston työvaliokunnan jäsen vuodesta 2010.
 • Kestävän kehityksen seurantaryhmän varapuheenjohtaja vuodesta 2013.
 • Viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja vuosina 2018–2020.

Muun muassa seuraavien lausuntojen esittelijä:

 • Liikkuvia terveyspalveluja (mHealth) ja terveys- ja hyvinvointisovelluksia koskeva EU:n kehys
 • Digitaaliyhteiskunta: saavutettavuus, koulutus, työllisyys, tasa-arvon edistämisvälineet
 • Liikkuvia terveyspalveluja (mHealth) ja terveys- ja hyvinvointisovelluksia koskeva EU:n kehys
 • EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
 • Tiedonanto "Älykkäät kaupungit" -hankkeesta

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR