Uusien työn muotojen myötä on tarpeen parantaa työolojen ja -ehtojen avoimutta ja ennakoitavuutta

Joustavien ja epätyypillisten työjärjestelyjen lisääntyessä EU:ssa on käynyt ensiarvoisen tärkeäksi parantaa työolojen ja -ehtojen avoimutta ja ennakoitavuutta kaikkien työntekijöiden kohdalla. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten kansallisella tasolla työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen avulla, ETSK toteaa lausunnossaan komission ehdotuksesta avoimia työoloja koskevaksi direktiiviksi.

ETSK pitää direktiiviä konkreettisena askeleena Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi sekä sopeutumiseksi tulevaisuuden työmaailmaan. Komitea varoittaa kuitenkin myös mahdollisesta hallinnollisesta taakasta, joka voi kohdistua työnantajiin, mikäli tietyt direktiivin säännökset toteutetaan nykymuodossaan, ja suosittaa, että eräitä näkökohtia selkeytetään ja että tietyissä kysymyksissä vastuu jätetään jäsenvaltioille.

”Avoimia työoloja koskeva direktiivi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi”, totesi ETSK:n lausunnon esittelijä Christian Bäumler lisäten, että tarpeen mukaan tehtävää työtä ei voida pitää työsuhteen muotona, ellei työlle määritellä asianmukaisia viiteaikoja ja työntekijälle annettavalle ennakkoilmoitukselle aseteta asianmukaista määräaikaa.

Lausunnon toinen esittelijä Vladimira Drbalová toi esiin, että nykyinen ehdotus sisältää muutamia epäselviä säännöksiä, jotka voivat aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta työmarkkinoilla. Tarvitaan jonkin verran hienosäätöä, koska ehdotus ei ole vielä perusteluiltaan riittävän tukevalla pohjalla. (II)