T-paidan tekemiseen tarvitaan 27 kierrätettyä pulloa

Muovistrategian onnistuminen edellyttää pyrkimystä toteuttaa tehokkaita valistus- ja koulutustoimia, joilla edistetään biosfäärin dynaamisen tasapainon kunnioittamista. Jotta muovien kierrätettävyyttä voidaan lisätä ja kiertotalouteen siirtymistä saadaan vauhditettua, on luotava kannustimia suunnittelun kehittämiseksi ja käyttäytymismallien muuttamiseksi sekä laadittava yhteisiä teknisiä ja sääntelyn luonteisia standardeja.

Komitea korostaa komission asiakirjaan perustuvassa lausunnossaan Strategia muoveista kiertotaloudessa, että muovien kierrätys tarjoaa erittäin tärkeän mahdollisuuden kestäväpohjaisen ja kilpailukykyisen talouskehityksen edistämiseen. Muovia sisältäviä esineitä on pidettävä arvokkaana raaka-aineena, joka tulee palauttaa kiertoon. Lausunnon esittelijän Antonello Pezzinin mukaan ”Euroopassa tarvitaan muovinkierrätyskulttuuria, joka perustuu tuotteiden koko elinkaaren analysointiin, ja tämä edellyttää kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. EU:n kansalaisten on koettava, että muovien lajittelusta ja kierrätyksestä on konkreettista hyötyä.”

Puhdistusaineissa, kosmetiikassa, kalusteissa ja maaleissa usein käytettäviin mikromuoveihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä niiden aiheuttama saastuminen on yksi suurimmista ympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavista tekijöistä.

PET-muovista langaksi

ETSK kannustaa PET-muovin (polyeteenitereftalaatti) erilliskeräykseen ja etenkin sen kierrätykseen, sillä tämä voi tuoda EU:lle taloudellista hyötyä uutena tuotantotoimintana ja uusina työpaikkoina. PET-muovin muuntaminen tekstiiliksi on innovatiivinen ja ympäristöystävällinen prosessi, jonka ansiosta laatu on taattu tuotantotekniikoista aina muotoiluun saakka. Ja luvut ovat vaikuttavia: yhden fleecepaidan tekoon tarvitaan vain noin 27 puolentoista litran pulloa, eli vetoisuus on suunnilleen sama kuin nelihenkisen talouden suositeltu vedenkulutus viikossa. (sma)