Kolmas yhteisötalouden yritysten eurooppalainen teemapäivä: On aika saada tunnustusta ja laajentua

”Nyt kun EU:lla on edessään valtavia haasteita, yhteisötalouden yritysten on aika tuoda eurooppalaisia arvoja konkreettisesti esiin”, totesi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Ariane Rodert, joka avasi kolmannen yhteisötalouden yritysten eurooppalaisen teemapäivän. Tilaisuus järjestettiin ETSK:n tiloissa Brysselissä 4. kesäkuuta, ja siinä keskityttiin tapoihin, joilla yhteisötaloutta voidaan laajentaa, ja esiteltiin innovatiivisten yhteisötalouden yrittäjien toimintaa.

Yhteisötalous tarjoaa nykyään palkkatyötä 6,3 prosentille työssä käyvästä väestöstä, mikä tarkoittaa 13,6:ta miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionissa. Yhteisötalouden yrittäjät ja poliittiset päättäjät painottivatkin, että alan on aika laajentua.

Puhujat korostivat, että Euroopan yhteisötalouden tarjoamia taloudellisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen mahdollisuuksia aliarvioidaan usein, ja kiinnittivät huomiota mahdolliseen rooliin, joka yhteisötalouden yrityksillä voisi olla kansainvälisellä tasolla, erityisesti suuresta työttömyydestä kärsivillä alueilla, kuten Balkanilla tai Afrikan maissa.

Tilaisuuteen toivat oman lisänsä neljä esimerkkiä innovatiivisista ja menestyksekkäistä yhteisötalouden yrityksistä, jotka ovat osoittaneet, että nopea kasvu on alalla mahdollista, ja kolme osallistavaa työpajaseminaaria, joissa keskityttiin tarkastelemaan tasa-arvoa yhteisötalouden yrityksissä, klustereiden merkitystä ja toiminnan laajentamisen mahdollisuuksia.

EU:n poliittiset päättäjät olivat yhtä mieltä siitä, että nyt on oikea hetki laajentaa yhteisötaloutta, mutta kehottivat pitämään mielessä, että yhteisötalouden todellinen perusta on yhteistyö ja solidaarisuus. (ia)