ETSK:n pääsihteeri Luis Planas on nimitetty ministeriksi Pedro Sanchezin hallitukseen Espanjassa

Pääministeri Pedro Sanchez kutsui 6. kesäkuuta Luis Planasin Espanjan hallitukseen maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriksi. Planasilla on 35 vuoden kokemus EU-asioissa, ja hän on yksi keskeisistä hahmoista Euroopan unionin toimielinten historiassa. Hän on toiminut diplomaattina, komission korkeana virkamiehenä ja Euroopan parlamentin jäsenenä ja ajanut vahvaa, yhtenäistä ja solidaarista Euroopan unionia. Eurooppa-hankkeen puolestapuhujana hän katsoo, että ”EU:lle ei ole vaihtoehtoa”.

Luis Planas tuli Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteeriksi 20. tammikuuta 2014. Hän on aina korostanut ETSK:n merkitystä ”Euroopan ihmiskasvoisena edustajana, ainutlaatuisena siltana kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten välillä”.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier toteaa hänestä seuraavaa: ”Vakaana Eurooppa-aatteen kannattajana Luis Planas jatkaa Euroopan rakentamista kansalaisia kuunnellen. Minulla on ollut kunnia työskennellä hänen kanssaan ja olen vakuuttunut, että hänen EU-tuntemuksensa on hyödyksi Espanjalle Euroopan unionissa.”

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño on vakuuttunut, että Luis Planas tuo lisäarvoa Eurooppa-hankkeeseen työskenneltyään ETSK:n pääsihteerinä, sillä hän on tietoinen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja vuoropuhelukulttuurin merkityksestä nykypäivän Euroopassa.

Luis Planas on kotoisin Espanjan Valenciasta. Vakaana Eurooppa-aatteen kannattajana hän teki aktiivisesti työtä Espanjan liittymiseksi Euroopan unioniin ja oli mukana neuvotteluryhmässä. Espanjan edustajainhuoneen jäsenenä hän toimi Eurooppa-asioiden tiedottajana ja esittelijänä Espanjan liittymissopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Vuosina 1986–1993 Luis Planas toimi edelleen Eurooppa-asioiden parissa Euroopan parlamentin jäsenenä. Parlamentissa hän oli ulkoasianvaliokunnan ja institutionaalisten asiain valiokunnan jäsen.

Tämän jälkeen hänestä tuli Euroopan komission varapuheenjohtajan Manuel Marínin ja sittemmin komissaari Pedro Solbesin kabinettipäällikkö. Vuonna 2004 hänet nimitettiin Espanjan Marokon-lähettilääksi ja vuonna 2010 Espanjan lähettilääksi ja pysyväksi edustajaksi Euroopan unionissa.

Vuonna 2012 hänet nimitettiin Andalusian aluehallituksen maatalous-, kalastus ja ympäristöministeriksi. Vuonna 2014 Luis Planasista tuli ETSK:n pääsihteeri. Hän on myös humanisti sekä kirjallisuuden, runouden ja musiikin tuntija. (eh)