Energiakäänteen alueelliset taloushyödyt jäävät usein huomiotta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti 31. toukokuuta kuulemistilaisuuden energiakäänteestä Euroopan alueilla valottaakseen hajautettuihin ja vähähiilisiin energialähteisiin siirtymisen alueellisia taloushyötyjä. Aihe on jäänyt paljolti varjoon, vaikka energiankäänteen alueellinen ulottuvuus on ilmeinen.

Siirtyminen ympäristöystävällisiin ja uusiutuviin energialähteisiin voi osoittautua erityisen palkitsevaksi vähävaraisille alueille, ja tällöin kavennetaan myös Euroopan alueiden välistä epätasa-arvoa ja parannetaan sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Kansalaisten paikallinen energiantuotanto on lisäksi osoittautunut keinoksi poistaa energiaköyhyyttä.

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin kaksi vakuuttavaa esimerkkiä mainitusta aiheesta. Ensimmäinen niistä oli saksalaisessa Treuenbrietzenin kaupungissa toteutettu hanke, jolle asetetut tavoitteet on saavutettu järjestämällä tämän, aikaisemmin niukkavaraisen yhteisön energiahuolto ympäristöystävälliseksi, riippumattomaksi ja hajautetuksi.

Toinen tuloksekas energiasiirtymähanke toteutettiin itäpuolalaisessa Turosn Koscielnan kunnassa. Alue on yksi EU:n köyhimmistä. Hankkeen ansiosta vuotuiset CO2-päästöt vähenivät roimasti, ja samalla saavutettiin 95 000 euron säästöt vuositasolla.

Kuulemistilaisuuden tuloksia hyödynnetään ETSK:n lausunnossa aiheesta ”Uuden hiilettömän, hajautetun ja digitalisoidun energiahuoltorakenteen vaikutukset työllisyyteen ja alueelliseen talouteen”. Lausunto esitetään hyväksyttäväksi ETSK:n heinäkuun täysistunnossa, johon osallistuu myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. (ll)