Digitaalisen aikakauden käytänteet eivät ole vielä hahmottuneet, mutta Eurooppa tarvitsee suunnitelman

ETSK oli 11.–13. kesäkuuta Bonnissa järjestetyssä Deutsche Welle Global Media Forum -tapahtumassa mukana keskustelemassa digitalisaatiosta ja eriarvoisuudesta.

Eriarvoisuus maailmassa oli teemana 11. Global Media Forum (GMF) -tapahtumassa, jonka Deutsche Welle organisoi ETSK kumppaninaan. ETSK järjesti paneelikeskustelun, jossa pohdittiin, miten digitalisaatio ja neljäs teollinen vallankumous voisivat vähentää tai pahentaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta kautta maailman.

Keskustelu sai suuren yleisömenestyksen. Paneelissa olivat ETSK:n jäsen, ammattiyhdistystoimitsija Peter Schmidt, Humboldt Institute for Internet and Society -tutkimuslaitoksen vieraileva tutkija, professori Ayad-Al-Ani, Cambridgen yliopiston maantieteen laitoksen tutkijatohtori Judith Schleicher sekä journalisti Alexander Damiano Ricci, Cafebabel-verkkolehden julkaisija. Oman panoksensa keskusteluun antoivat myös eturivin puhujavieraat, ETSK:n jäsenet Brendan Burns ja Baiba Miltoviča.

Panelistit kävivät keskustelua muun muassa alustatalouden esiinmarssin mukanaan tuomista syvällisistä ja laaja-alaisista muutoksista ja sen demokratialle ja hyvinvoinnille aiheuttamista seurauksista kaikkialla maailmassa. Kriittisen tarkastelun kohteeksi otettiin myös ammattiyhdistysliikkeen rooli elinkeinoelämässä, joka enenevästi suosii joustavampia työn muotoja. Lisäksi tarkasteltiin köyhyyden ja luonnonympäristön yhteyksiä. Keskustelua selostetaan perusteellisesti ETSK:n verkkosivuilla. (sma)