60-vuotias ETSK lupaa rakentaa määrätietoisesti ja näkemyksellisesti parempaa Eurooppaa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier totesi komitean 60-vuotisjuhlassa 24. toukokuuta pitämässään puheessa, että ETSK ei aio jäädä lepäämään laakereilleen, ja linjasi komitean tulevaa toimintaa seitsemän keskeisen tavoitteen pohjalta. EU:n korkein johto oli keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta yhtä mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunta on Euroopan demokratian kulmakivi ja sellaisena sen täytyy myös pysyä.

Puheenjohtaja Luca Jahier muistutti juhlatäysistunnossa pitämässään puheessa ETSK:n historian merkkipaaluista ja komitean tärkeimmistä aiemmista saavutuksista keskeisen EU-lainsäädännön aloitteentekijänä. Jahier sanoi, että ETSK:lla on syytä olla ylpeä saavutuksistaan – työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevasta yhteisön peruskirjasta aina finanssitransaktioveroa koskevaan uraauurtavaan ehdotukseen.

Puheenjohtaja Jahier esitti joitakin ratkaisuehdotuksia Euroopan edessä oleviin haasteisiin ja linjasi ETSK:n lähivuosien ensisijaisiksi toiminta-aloiksi seuraavat:

  • unionin arvojen lujittaminen
  • kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen
  • EU:n sisäisen talouspoliittisen koordinoinnin tehostaminen
  • tekoälyn käyttö ihmiskunnan hyväksi
  • kunnianhimoisen, yhteisvastuuseen perustuvan ja yhteenkuuluvuutta edistävän monivuotisen rahoituskehyksen laatiminen
  • eurooppalaisen identiteetin tiedostaminen kulttuurin ja koulutuksen kautta
  • EU:n ja sen naapurimaiden välisten sekä laajempienkin kansainvälisten suhteiden aktiivinen kehittäminen.

Puheen jälkeen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Euroopan parlamentin varapuhemies Ramón Valcárcel Siso ja AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz keskustelivat Jahier’n kanssa siitä, miten Euroopan haasteisiin voitaisiin parhaiten vastata vuoden 2019 europarlamenttivaalien alla.

Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Herman Van Rompuy kertoi innostavassa puheessaan suhtautuvansa toiveikkaasti ja luottavaisesti Euroopan tulevaisuuteen ja korosti ETSK:n roolia eurooppalaisen demokratian sopeutumiskyvyn varmistamisessa.

Ruotsin pääministerin johtaman kansallisen innovointineuvoston jäsen Darja Isaksson toi esille Euroopan nuoremman sukupolven näkemyksiä ja kehotti EU:n johtajia vastaamaan kestävän kehityksen ja digitaalisen vallankumouksen haasteeseen.

Puheenjohtaja Jahier lainasi juhlaistunnon lopuksi paavi Johannes Paavali II:ta todeten osanottajille, ettei nykyaikaa pidä pelätä vaan elää rohkeasti. (dm)

Puheenjohtaja Jahier’n juhlatäysistunnossa pitämä puhe

Puheenjohtaja Jahier’n puhe videotallenteena