Kalenteri

lausuntoja, jotka on laadittu valmisteluryhmissä ja joista on äänestetty erityisjaostoissa tai CCMI:ssä. ETSK järjestää myös työhönsä liittyen useita konferensseja, julkisia kuulemisia ja korkean tason keskusteluja.

Lisäksi ETSK järjestää kulttuuritapahtumia unionin poliittiseen ohjelmaan liittyen: niissä keskitytään esimerkiksi EU:n puheenjohtajavaltioihin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin teemavuosiin ja ETSK:n keskeisiin aihealueisiin.

Komitean tapahtumat