Työntekijöiden perusoikeudet - Vapaa liikkuvuus, oikeudenmukainen liikkuvuus

ETSK:n työntekijät-ryhmä keskustelee kestävästä kehityksestä, sen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja työvoiman liikkuvuudesta Euroopassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) työntekijät-ryhmä, kärjessään puheenjohtajansa Oliver Röpke, järjestää Suomen vastuulla parhaillaan olevan kiertävän EU-puheenjohtajuuden puitteissa ylimääräisen kokouksen Helsingissä aiheesta ”Kestävä kehitys, sosiaalinen ulottuvuus ja työvoiman liikkuvuus Euroopassa”. Nämä ovat Suomen puheenjohtajakauden painopistealoja, ja kokoukseen on siitä syystä kutsuttu Suomen hallituksen edustajia.

ETSK:n työntekijät-ryhmän mielestä on kestävällä pohjalla olevien sisämarkkinoiden estettävä sosiaalinen polkumyynti ja taattava sama palkka samassa paikassa tehdystä samasta työstä. Keskustelussa keskitytään siihen, miten työvoiman liikkuvuutta voidaan säännellä oikeudellisesti ja oikeudenmukaisesti keskinäisen luottamuksen edistämiseksi EU:ssa. Tässä tarkoituksessa tarkastelun kohteena ovat työvoiman liikkuvuuden eri näkökohdat ja sen merkitys eri työntekijäryhmille. Keskusteluun osallistuu suomalaisten ja eurooppalaisten ammattijärjestöjen edustajia sekä useita tutkijoita.

Keskustelua käydään myös Euroopan komission vuosien 2019–2024 työohjelmasta. Lähikuukaudet ovat ratkaisevan tärkeitä ryhdyttäessä yhteistyöhön vasta valittujen Euroopan parlamentin ja komission kanssa, jotta voidaan vahvistaa niiden sitoutumista työntekijöiden asiaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen Euroopan unionissa, joka pyrkii saamaan aikaan entistä enemmän.