EU:n kilpailukyvyn tehostaminen Kolme kestävan kasvun pilaria

Suomen ohjelman painopisteet Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuutta varten on koottu mottona ”Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”, ja niinpä ryhmä III:n seuraavan ylimääräisen kokouksensa aiheena on ”EU:n kilpailukyvyn tehostaminen – Kolme kestävän kasvun pilaria”. Kokous pidetään Helsingissä eduskunnan lisärakennuksen (Pikkuparlamentti) auditoriossa.

Ryhmämme on päättänyt keskittyä kolmeen pilariin, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja parantavat näin EU:n kilpailukykyä:

  • biotalous ja ilmastoneutraali Eurooppa
  • digitalisaatio
  • infrastruktuuri

Pilarit ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa, ja niillä kaikilla varmistetaan kestävä kasvu Euroopassa. Niiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin haasteita, joihin kaikkien sidosryhmien on vastattava: maataloustuottajista, metsänomistajista, pk-yrityksistä, teollisuudenaloista, infrastruktuurin haltijoista, julkisista ja yksityisistä investoijista, tutkimus- ja teknologiainstituuteista aina ketjun toiseen päähän, kuluttajiin, saakka.

Tapahtuman päätarkoituksena on tarkastella EU:n kilpailukyvyn parantamisen haasteita, mahdollisuuksia, seurauksia, parhaita käytäntöjä ja keinoja ja käydä niistä keskustelua kolmessa näitä pilareita käsittelevässä paneelissa.

Konferenssiin odotetaan noin 130:tä osallistujaa, joiden joukossa on ETSK:n jäseniä kaikista EU:n jäsenvaltioista, liike-elämän edustajia, asiantuntijoita ryhmä III:n suomalaisjäsenten edustamista tärkeimmistä kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, virkamiehiä sekä Suomen hallituksen ja eduskunnan edustajia.

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen GroupIII-Helsinki

@DiversEESC

Downloads

Explanatory note_Extraordinary Group III meeting in Helsinki