You are here

Gonçalo Lobo Xavier, viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

  • Portugalin tärkeimmän teollisuudenalan eli metallurgia-, kone- ja laiteteollisuuden sekä vastaavien teollisuusyritysten järjestön (AIMMAP) hallintoneuvoston kansainvälisistä suhteista ja viestinnästä vastaava neuvonantaja vuodesta 2013
  • pk-yritysten innovointitoiminnasta ja riskirahoituksesta vastaava Horisontti 2020 ‑ohjelman kansallinen edustaja helmikuusta 2013
  • Portugalin teollisuuden keskusjärjestön (CIP) nimeämä jäsen BusinessEurope-järjestön tutkimuksen ja teknisen innovoinnin työryhmässä vuodesta 2007
  • Portugalin teollisuuden keskusjärjestön (CIP) nimeämä jäsen ETSK:n työnantajat-ryhmässä vuodesta 2011, vastuualueinaan työllisyys, sosiaaliasiat, sisämarkkinat, teollisuus, t&k-asiat ja innovointi
  • johtaja Portugalin teknologiakeskusten verkostossa (RECET) vuosina 2002–2012, vastuualueenaan t&k-hankkeiden ja pääasiassa Espanjasta, Ranskasta ja muista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien kumppanien kanssa toteutettavien kansainvälisten hankkeiden hallinnointi
  • ETSK:n Eurooppa 2020 ‑ohjauskomitean varapuheenjohtaja vuosina 2013–2015
  • ETSK:n viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja vuosina 2015–2018

ETSK:ssa Gonçalo Lobo Xavier on ollut esittelijänä useissa lausunnoissa, joissa on käsitelty muun muassa vuotuista kasvuselvitystä 2015, Euroopan pakkausalan teollisia muutoksia, Yrittäjyys 2020 ‑toimintasuunnitelmaa ja avointa koulutusta.

Koko työprofiili LinkedInissä