CV

This page is also available in

rEUnaissance - Rohkeasti kohti kestävää Eurooppaa

Luca Jahier valittiin 18. huhtikuuta 2018 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtajan tehtävään kahden ja puolen vuoden kaudeksi, joka päättyy lokakuussa 2020. Hän on ollut komitean jäsen vuodesta 2002 ja työskennellyt ETSK:ssa laajasti Euroopan unionin sosiaali- ja koheesiopolitiikkojen sekä kansainvälisten kysymysten parissa.

Syyskuussa 2004 hänet valittiin ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaoston varapuheenjohtajaksi.

Lokakuussa 2006 hänet valittiin ETSK:n ryhmä III:n varapuheenjohtajaksi, komitean työvaliokunnan jäseneksi kahden vuoden ajaksi sekä EU:n ja Kroatian ja EU:n ja Turkin neuvoa-antavien sekakomiteoiden jäseneksi.

Vuoden 2008 lokakuusta vuoteen 2010 hän toimi EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean puheenjohtajana sekä pysyvän valmisteluryhmän ”maahanmuutto ja kotouttaminen” puheenjohtajana.

Lokakuussa 2011 Jahier valittiin ETSK:n ryhmä III:n puheenjohtajaksi, ja hän tuli uudelleen valituksi tehtävään tammikuussa 2013 ja lokakuussa 2015. Hän on ollut tässä ominaisuudessa ETSK:n työvaliokunnan jäsen. Ryhmä III laati hänen kolmen puheenjohtajakautensa aikana yhdeksän tutkimusta, järjesti 17 EU-maassa 42 konferenssia, joihin osallistui tuhansia ihmisiä, ja tapasi eurooppalaisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia lukemattomia kertoja.

Ryhmä III nimesi Jahier’n yksimielisesti ehdokkaakseen ETSK:n puheenjohtajan tehtävään.

Jahier on toiminut ETSK:ssa monien lausuntojen esittelijänä, esimerkkeinä seuraavat: Afrikkalaisen osuus- ja yhteisötalouden näkymät, EU:n ja Afrikan yhteistyö Kiinan kanssa, Lissabonin sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohta, Euroopan talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus, Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia ja lausunto Lissabonin sopimuksesta Euroopan parlamentille.

Muita merkittäviä tehtäviä:

  • Italian työntekijöiden kristillisen yhdistyksen (ACLI) kansallisen neuvoston puheenjohtaja (2008–2012); ACLI edistää paikallisosastoverkostonsa, palvelujensa, yritystensä ja erityishankkeidensa kautta työllisyyttä ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaelämään
  • Italian kolmannen sektorin foorumin perustajajäsen
  • kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen liiton (FOCSIV) puheenjohtaja (1994–2000)
  • aktiivinen kansainvälisen yhteistyön alalla, ensin italialaisessa vapaaehtoistyöjärjestössä (Comunità Impegno Servizio Volontariato, CISV) Torinossa ja sen jälkeen valtakunnallisten ja eurooppalaisten kansalaisjärjestön verkostoissa ja järjestöissä (1980–2000)
  • toimittaja, kansainvälisen politiikan analyytikko
  • yhteiskunnallisen aseman parantamiseen liittyvän järjestötoiminnan ja kolmannen sektorin asiantuntija, Afrikassa ja muualla toteutettavien kehitysyhteistyöohjelmien vastuuhenkilö.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests