You are here

Luis Planas Puchades, pääsihteeri

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerinä johdan virkamiesten tiimiä, jonka tehtävänä on panna täytäntöön täysistunnon, työvaliokunnan ja puheenjohtajan tekemät päätökset.

Henkilöstön johtajana vastaan myös päivittäisistä asioista, jotka liittyvät hallintoon, talousarvioon, viestintään ja komitean suhteisiin muihin toimielimiin.

Täältä löydät lisää tietoa tiimistäni ja ETSK:n työskentelystä.

Tietoa minusta

Synnyin ja vartuin Espanjan Valenciassa. Oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuttuani toimin asianajajana ennen kuin läpäisin kilpailun ja minusta tuli sosiaaliturva- ja työsuojelutarkastaja.

Urani EU:n parissa alkoi juuri ennen Espanjan liittymistä unioniin. Noina vuosina toimin monissa eri tehtävissä, jotka antoivat minulle hyvän kuvan siitä, miten EU:n toimielimet toimivat. Vuonna 1982 siirryin Euroopan komissioon liittymistä valmistelevan koulutusohjelman puitteissa. Kun minut valittiin Espanjan edustajainhuoneeseen, minusta tuli EU-asioiden tiedottaja. Edustajainhuoneen jäsenenä minulla oli myös kunnia toimia esittelijänä, kun sopimus Espanjan liittymisestä unioniin ratifioitiin. Vuosina 1986–1993 olin Euroopan parlamentin jäsen ja siellä ulkoasiainvaliokunnan ja institutionaalisten asioiden valiokunnan jäsen.

Työskenneltyäni muutaman vuoden Andalusian aluehallituksessa ja EU:n alueiden komitean jäsenenä palasin Brysseliin johtamaan ensin Euroopan komission varapuheenjohtajan Manuel Marinin ja sitten komission jäsenen Pedro Solbesin kabinettia.

Vuonna 2004 minut nimitettiin Espanjan suurlähettilääksi Marokkoon ja vuonna 2010 Espanjan suurlähettilääksi ja pysyväksi edustajaksi Euroopan unioniin. Vuonna 2012 minut nimitettiin Andalusian aluehallituksen maatalous-, kalastus- ja ympäristöministeriksi.

Työvaliokunta valitsi minut 20. tammikuuta 2014 ETSK:n pääsihteeriksi.

Luis Planas Puchades, ETSK:n pääsihteeri

Downloads

Luis Planas Puchades - CV