Avalikud hanked

Järgmistelt lehekülgedelt leiate olulist teavet komitee korraldatavate hankemenetluste kohta.

Samuti teavitatakse seal kavandatud madala ja keskmise maksumusega hankelepingutest ning lepingute allkirjastamisest raamlepingute alusel ja raamlepingute kasutamisest.

  • Euroopa Liidu Teatajas avaldatud hanketeated
  • Kavandatud madala ja keskmise maksumusega hankelepingud
  • Sõlmitud hankelepingute iga-aastane nimekiri

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices