Ühendkuningriik

This page is also available in:

24. detsembril 2020, pärast kaua kestnud ja keerulisi läbirääkimisi, õnnestus ELil ja Ühendkuningriigil sõlmida kaubandus- ja koostööleping. Alates 1. jaanuarist 2021 kohaldati seda lepingut ajutiselt, kuniks nõukogu ja Euroopa Parlament lõpetasid ratifitseerimisprotsessi. Sarnaselt teiste hiljutiste vabakaubanduslepingutega sisaldab leping konkreetseid sätteid kodanikuühiskonna dialoogi kohta. Nii langetas komitee, kes on kõnealuse kodanikuühiskonna dialoogi peamine osaline, otsuse institutsioonilise raamistiku kohta, mille abil edendada suhteid Ühendkuningriigi ja selle kodanikuühiskonnaga (ettevõtjad, ametiühingud ja muud organisatsioonid), ning samuti kaubandus- ja koostöölepingu üle järelevalvet teostava organi kohta.

Selline uus ülesehitus, mida kohandati ühelt poolt sõlmitud kokkuleppe ning ELi ja Ühendkuningriigi uute suhete ning teiselt poolt Euroopa Komisjonis toimunud hiljutiste institutsiooniliste arengute valguses, hõlmab järgmist:

 • ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mis on Brexiti järelevalverühma poliitiline järeltulija ning komitee organ, mis aitab meil kehtestada oma tegevuskava ja prioriteedid, et vastata uue reaalsuse vajadustele;
 • ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühm, mis on kodanikuühiskonna institutsiooniline sammas ELi ja Ühendkuningriigi kaubandussuhetes.

Kuna kahe partneri vahelisi tulevasi suhteid reguleeritakse nüüd nõnda olulise ja laiaulatusliku partnerluslepingu abil, on komitee valmis täitma oma rolli kõnealuse lepinguga kaasnevate võimaluste vallandamisel, eelkõige seoses Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga. Komiteel on kindel soov säilitada Brexiti järgseltki tihedad kontaktid Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga, ergutada dialoogi ja teabevahetust ning tuua kodanikuühiskonna organisatsioonid ühiskonna otsustusprotsessi, kaitstes seeläbi tugevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi sidemeid, mis kujunesid enam kui poole sajandi jooksul, mil Ühendkuningriik oli ELi liikmesriik.

Displaying 1 - 3 of 3
 • In particular the EESC:

  • supports the adoption and early implementation of the proposed regulation, which ensures adequate sanitary and phytosanitary (SPS) standards for a transparent, streamlined and safe supply of the market of Northern Ireland from other parts of the UK;
  • acknowledges the significant effort made to reconcile the facilitation of procedures, to safeguard the integrity of the EU internal market and the protection of public animal and plant health;
  • urges the Commission to further clarify and provide solutions for the areas of more apparent divergence between SPS standards in the UK and the EU;
 • In particular, the EESC: 

  • supports the adoption and early implementation of the proposed regulation, which would ensure continuity of supply of medicinal products for human use in Northern Ireland;
  • agrees that it is essential that the proposed regulation contains a provision enabling suspension of the specific rules by the Commission in the event of the UK's non-compliance;
  • encourages ongoing consultation with key stakeholders to help ensure timely implementation as well as monitoring for any future risks to the delivery of the objectives of the proposed regulation;

  ...

 • At its January plenary session, the EESC adopted an information report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland. The report shows that UK organised civil society is strongly in favour of a deeper and more constructive relationship with their EU counterparts and the EU as a whole. This could contribute to the implementation of the Withdrawal Agreement and help maximise the potential of the EU-UK Trade Cooperation Agreement.

Displaying 1 - 3 of 3