Teenused

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tellitud uue uuringu kohaselt loovad piiriülesed teenused uusi töökohti ja majanduskasvu. Neil on positiivne mõju kõigile ELi riikidele ja eri liiki töökohtadele – nii tööjõu- kui ka teadmusmahukatele töökohtadele. Dokumendist selgub, et piiriüleste teenuste siseturu range reguleerimise vältimine on ELi majandusele kasulik. Piiriüleste teenuste osakaalu vähendamine 1 % võrra läheks ELi majandusele maksma umbes 8 miljardit eurot.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years