Sooline võrdõiguslikkus

This page is also available in

Displaying 1 - 3 of 3
29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Taotluste esitamise tähtpäev: 6. september

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone ja üksikisikuid kogu Euroopa Liidus üles kandideerima kodanikuühiskonna auhinnale. Sel aastal keskendutakse algatustele, mis võitlevad sooliste stereotüüpide vastu, edendades naiste ja meeste võrdseid võimalusi ning võrdset kohtlemist kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas välja konkursi 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale. Käesoleva aasta teema on „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses” ning auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.