Euroopa Majanduspiirkond

This page is also available in

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab ELi liikmesriike ja kolme EMP Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturul, mida reguleerivad samad põhieeskirjad. Nende eeskirjade eesmärk on võimaldada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumist Euroopa Majanduspiirkonnas avatud ja konkurentsipõhises keskkonnas. Euroopa Majanduspiirkonna leping jõustus 1. jaanuaril 1994.

Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomitee on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu üks osa (artikkel 96) ning see loodi 1994. aastal.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.