Euroopa Majanduspiirkond

This page is also available in:

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab ELi liikmesriike ja kolme EMP Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturul, mida reguleerivad samad põhieeskirjad. Nende eeskirjade eesmärk on võimaldada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumist Euroopa Majanduspiirkonnas avatud ja konkurentsipõhises keskkonnas. Euroopa Majanduspiirkonna leping jõustus 1. jaanuaril 1994.

Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomitee on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu üks osa (artikkel 96) ning see loodi 1994. aastal.

Displaying 1 - 6 of 6
Displaying 1 - 6 of 6