Atlandi-ülesed suhted

This page is also available in

EL, USA ja Kanada jagavad demokraatia, inimõiguste ning majandusliku ja poliitilise vabaduse väärtusi ning neil on kattuvaid välispoliitika ja julgeoleku muresid. USA ja Kanada kuuluvad ELi peamiste kaubanduspartnerite hulka ja on ühtlasi partnerid rahvusvahelise õiguskorra kujundamisel. Atlandi-ülesed suhted toimuvad tänapäeval uues keskkonnas ja on silmitsi kasvavate probleemidega. Leiame, et kodanikuühiskonna kaasamine sellesse suhtesse pakub garantiid, et Atlandi-ülesed suhted suudavad reageerida avalikkuse ootustele ja aidata tõhusalt kaasa vastastikuselt kasuliku koostöö kujundamisse.

ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping sõlmiti 30. oktoobril 2016. aastal. Ootame pidevat kodanikuühiskonna osalust nimetatud lepingute täitmises. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle on praegu seiskunud. Kuid TTIP läbirääkimised aitasid tugevdada sidemeid ELi ja USA kodanikuühiskonna vahel ja määratleda kodanikuühiskonna vaateid selle kohta, kuidas tulevane ELi ja USA kaubandussuhe peaks välja nägema. Neid saavutusi ei tohiks lasta kaduma minna. Meie Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee loodi 2014. aasta septembris volitustega jälgida Atlandi-üleseid sidemeid kodanikuühiskonnaga, luues korrapärase dialoogi ja konsulteerimise küsimustes, mis on seotud suhetega USA ja Kanadaga.

Displaying 21 - 26 of 26

Pages

Publication
4 pages

This publication provides a summary of the discussion entitled "Trading up for a stronger EU27. Free trade of the future – the social partners' perspective" which was held in Sopot (Poland) on 28 September 2017. The conference was organised by the Employers' Group of the European Economic and Social Committee in the framework of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2017
Publication
Thematic paper
4 pages

The business sector in Europe believes a deep and comprehensive Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) can further enhance this economic relationship and ensure that everyone enjoys the benefits of trade and investment ties more fully.

The document is a summary of the discussion on the Impact of the TTIP in Malta, which took place in Valletta, Malta on 9 March 2015. The meeting was organised together with the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry.

Published in: 
2015
Publication
Thematic paper
4 pages

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is the biggest and most ambitious free trade agreement currently being negotiated by the European Union. Economists believe that an agreement with the USA will be advantageous for both the European Union and the USA, and the negative effects of trade liberalisation will be insignificant. This publication is a summary of the debate on "What development opportunities does the TTIP bring to Europe?" that was held in Sopot on 2 October 2014 as part of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2014
november 2014
Newsletter

Publication prepared for the TTIP Roundtable, organised by the Employers' Group on 16 December. The representatives of business from Europe and US present their views on Transatlantic Trade and Investement Partnership.

 

Downloads: 

What does business expect from TTIP

Pages