Atlandi-ülesed suhted

This page is also available in:

EL, USA ja Kanada jagavad demokraatia, inimõiguste ning majandusliku ja poliitilise vabaduse väärtusi ning neil on kattuvaid välispoliitika ja julgeoleku muresid. USA ja Kanada kuuluvad ELi peamiste kaubanduspartnerite hulka ja on ühtlasi partnerid rahvusvahelise õiguskorra kujundamisel. Atlandi-ülesed suhted toimuvad tänapäeval uues keskkonnas ja on silmitsi kasvavate probleemidega. Leiame, et kodanikuühiskonna kaasamine sellesse suhtesse pakub garantiid, et Atlandi-ülesed suhted suudavad reageerida avalikkuse ootustele ja aidata tõhusalt kaasa vastastikuselt kasuliku koostöö kujundamisse.

ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping sõlmiti 30. oktoobril 2016. aastal. Ootame pidevat kodanikuühiskonna osalust nimetatud lepingute täitmises. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle on praegu seiskunud. Kuid TTIP läbirääkimised aitasid tugevdada sidemeid ELi ja USA kodanikuühiskonna vahel ja määratleda kodanikuühiskonna vaateid selle kohta, kuidas tulevane ELi ja USA kaubandussuhe peaks välja nägema. Neid saavutusi ei tohiks lasta kaduma minna. Meie Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee loodi 2014. aasta septembris volitustega jälgida Atlandi-üleseid sidemeid kodanikuühiskonnaga, luues korrapärase dialoogi ja konsulteerimise küsimustes, mis on seotud suhetega USA ja Kanadaga.