Atlandi-ülesed suhted

This page is also available in

EL, USA ja Kanada jagavad demokraatia, inimõiguste ning majandusliku ja poliitilise vabaduse väärtusi ning neil on kattuvaid välispoliitika ja julgeoleku muresid. USA ja Kanada kuuluvad ELi peamiste kaubanduspartnerite hulka ja on ühtlasi partnerid rahvusvahelise õiguskorra kujundamisel. Atlandi-ülesed suhted toimuvad tänapäeval uues keskkonnas ja on silmitsi kasvavate probleemidega. Leiame, et kodanikuühiskonna kaasamine sellesse suhtesse pakub garantiid, et Atlandi-ülesed suhted suudavad reageerida avalikkuse ootustele ja aidata tõhusalt kaasa vastastikuselt kasuliku koostöö kujundamisse.

ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping sõlmiti 30. oktoobril 2016. aastal. Ootame pidevat kodanikuühiskonna osalust nimetatud lepingute täitmises. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle on praegu seiskunud. Kuid TTIP läbirääkimised aitasid tugevdada sidemeid ELi ja USA kodanikuühiskonna vahel ja määratleda kodanikuühiskonna vaateid selle kohta, kuidas tulevane ELi ja USA kaubandussuhe peaks välja nägema. Neid saavutusi ei tohiks lasta kaduma minna. Meie Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee loodi 2014. aasta septembris volitustega jälgida Atlandi-üleseid sidemeid kodanikuühiskonnaga, luues korrapärase dialoogi ja konsulteerimise küsimustes, mis on seotud suhetega USA ja Kanadaga.

Displaying 1 - 3 of 3
Event

The meeting of the European Economic and Social Committee's (EESC) External Relations Section on Transatlantic relations will take place on 17 November 2021 from 10h30- 17h00. It will be presided and moderated by the President of the External Relations Section, Mr. Dimitris Dimitriadis.

17/11/2021
REX Section picture
Event

The EESC Employers' Group is organising a seminar on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" taking place on 26 October in Helsinki and jointly organized with the Confederation of Finnish Industries and the International Chamber of Commerce, ICC Finland.

Trade and Investment are hugely important for the EU: 1 in 7 EU jobs depend on exports. The EU cannot risk falling behind in the global race to build a wide and ambitious network of free trade agreements. The signing of the Trans Pacific Partnership (TPP) agreement (involving 12 countries and 40% of world GDP) is a timely reminder of this. This seminar, which will be attended by many of our Members together with Finnish employers and entrepreneurs, politicians and academics aims to examine how to best contribute positively to the debate as trade agreements (TTIP - TISA - CETA - EU-JAPAN) increasingly become a top political issue.

26/10/2016
Event

In the light of the ongoing EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations, the European Economic and Social Committee (EESC) is drafting an own-initiative opinion on "The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations". In this framework, the EESC is organising a public hearing, to be held at the Committee premises on 30 June 2016, beginning at 9 a.m.

30/06/2016