Aasia ja Vaikse Ookeani piirkond

This page is also available in:

Aasias hoiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee alal suhteid kodanikuühiskonna organisatsioonidega Hiinas, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas ja Vietnamis.

Tegutseb ELi ja Hiina kodanikuühiskonna ümarlaud: see loodi 2007. aastal üheksanda ELi ja Hiina tippkohtumise järel ning see koguneb kord aastas.

Veebruaris 2009 loodi ELi ja Jaapani järelevalvekomitee, et jälgida ELi ja Jaapani suhete kodanikuühiskonna mõõdet ning edendada koostööd Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Jaapani äri-, töötajate, keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonide ning muude suuremate kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel. ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu raames loodi ELi sisenõuanderühm „Jaapan“, kuna partnerluslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatüki raames antakse kodanikuühiskonnale järelevalve- ja nõuandev roll.

EL on sõlminud vabakaubanduslepingud järgmiste Aasia riikidega: Lõuna-Korea (2011), Jaapan (2019), Singapur (2019) ja Vietnam (2020). Neid lepinguid iseloomustab kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide lisamine. Lepingud annavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning teistele kodanikuühiskonna organisatsioonidele – koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega partnerriikides – ametliku rolli lepingute täitmise järelevalves ja asjaomaste poliitiliste ametiasutuste nõustamisel. See tegevus toimub sisenõuanderühmade abil keskkonnaalaste, sotsiaalsete ning töönormide valdkonnas ja muudes küsimustes, mis on kodanikuühiskonna jaoks otseselt olulised. Igal aastal toimub kaks kuni kolm ELi sisenõuanderühmade koosolekut ja ühiskoosolek toimub kord aastas.

Lisaks suhtleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonnaga muudes Aasia riikides ja asjaomastel rahvusvahelistel üritustel ad hoc-põhimõttel.

Displaying 1 - 1 of 1
  • Published in
    8 pages

    The External Relations Section (REX) of the European Economic and Social Committee (EESC) is responsible for dialogue between European civil society organisations and their homologues from the countries with which the European Union has formal relations (e.g. under the form of a Free Trade Agreement). Through this dialogue, made possible by a series of bilateral bodies, and through specialized opinions and information reports, the Committee is able to concretely contribute to EU foreign policy.

Displaying 1 - 1 of 1