Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon (INT)

Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon (INT) tegeleb tööstuse, konkurentsivõime, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja sotsiaalsete ettevõtete ning digimajanduse ja -ühiskonnaga seotud väga erinevate poliitikavaldkondadega. Samuti korraldab sektsioon arutelusid ja võtab vastu arvamusi teadusuuringute ja innovatsiooni, tarbijakaitse, uute majandussuundumuste, nt ringmajanduse (sektsioon osaleb aktiivselt Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormis (ECESP)) ning üldiselt ühtse turu poliitika teemal.

Ühtse turu jaoks eriti olulistes küsimustes korraldab sektsioon avalikke arutelusid, et konsulteerida võimalikult paljude kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Alates 1999. aastast on sektsioon korraldanud igal aastal komitee suurüritust, Euroopa tarbijapäeva.

Sektsioonil on ka digiülemineku ja ühtse turu vaatlusrühm, et jälgida digitaalse ühtse turu suundumusi ja teha ettepanekuid takistuste kaotamise või parandusvõimaluste kohta.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market