Venemaa ja Kesk-Aasia järelevalvekomitee

This page is also available in

Alates 2011. aasta veebruarist jälgib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma suhteid Venemaa kodanikuühiskonnaga Venemaa järelevalvekomitee abil.

Inimestevaheliste kontaktide toetamine on üks viiest ELi ja Venemaa suhete juhtpõhimõttest, mille suhtes leppisid kokku ELi välisministrid ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

ELi ja Venemaa järelevalvekomitee jälgib Venemaa kodanikuühiskonna oludkorda sõja ajal, tuginedes oma kontaktidele ELi territooriumil viibiva Venemaa kodanikuühiskonna sõjavastase osa seas.

See on soodustanud viljakat teabe- ja arvamuste vahetust selle üle, kuidas peaksid kahepoolsed suhted kujunema pärast sõda ning riigi naasmist vabaduse ja demokraatia teele.

Järelevalvekomitee tegevusulatust laiendati 2023. aasta aprillis ka Kesk-Aasiale ning organi ülesanded on nüüdsest kodanikuühiskonna olukorra jälgimine Kasahstanis, Kõrgõstanis, Tadžikistanis, Türkmenistanis ja Usbekistanis. Ka nime muudeti vastavalt: see on nüüd ELi ning Venemaa ja Kesk-Aasia järelevalvekomitee.