Venemaa järelevalvekomitee

This page is also available in

Alates 2011. aasta veebruarist jälgib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma suhteid Venemaa kodanikuühiskonnaga Venemaa järelevalvekomitee abil, mis loodi eesmärgiga arendada ja säilitada suhteid Venemaa kodanikuühiskonnaga ning suurendada kodanikuühiskonna panust ELi ja Venemaa suhetesse.

Inimestevaheliste kontaktide toetamine on üks viiest ELi ja Venemaa suhete juhtpõhimõttest, mille suhtes leppisid kokku ELi välisministrid ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 2016. aasta märtsis. Sellest alates on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuendanud oma kontakte Venemaa Föderatsiooni ühiskondliku kojaga, mis on komiteega samaväärne institutsioon Venemaal, ning jätkab koostööd ELi ja Venemaa kodanikuühiskonna foorumiga iga-aastaste ühisseminaride ja muu tegevuse kaudu.