Ajutine uurimisrühm „Majandus-ja eelarvejuhtimine euroalal“

This page is also available in

Arvestades viimaste aastate rasket majanduslikku olukorda, millega seoses sai selgeks vajadus majandus- ja rahaliidu süvendamise järele, on komitee asetanud palju rõhku majandusliku ja poliitilise juhtimise mehhanismide parandamisele euroala ja sellega liituda soovivate liikmesriikide jaoks.

Üks nendest vahenditest on nõukogu iga-aastane soovitus euroala majanduspoliitika kohta: dokument on strateegilise tähtsusega Euroopa poolaasta raames, kuna selles esitatakse suunised euroala liikmesriikide riiklike reformikavade jaoks ja vastavad riigipõhised soovitused. Komitee koostab regulaarselt arvamusi, pöörates erilist tähelepanu peamistele fiskaalsetele, majanduslikele, sotsiaalsetele ja rahanduslikele prioriteetidele kogu euroalal.

Selleks et tagada komitee töö järjepidevus selles valdkonnas, moodustati ajutine uurimisrühm „Majandus- ja eelarvejuhtimine euroalal“. Uurimisrühm tegutseb ECO sektsiooni egiidi all ning tema ülesanne on koostada komitee arvamused euroala majanduspoliitika kohta komisjoni euroala soovituste eelnõu avaldamise järel või enne seda.