Idanaabrite järelevalvekomitee

This page is also available in

Idapoolsete naaberriikide järelevalvekomitee loodi 2004. aastal spetsiaalse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee organina, mis vastutab suhete eest kodanikuühiskonnaga idapoolsetes naaberriikides. Järelevalvekomitee kohtub tavaliselt neli korda aastas ja arutab jooksvaid küsimusi, mis on seotud idapoolsete naaberriikidega, kutsudes sageli osalema esindajaid teistest Euroopa institutsioonidest, väliseksperte, kodanikuühiskonna organisatsioone ja teisi. Järelevalvekomitee liikmed osalevad aktiivselt idapartnerluse meetmetes, nagu idapartnerluse mitmepoolsed platvormid ja idapartnerluse kodanikuühenduste foorum.