ELi ja CARIFORUMi ühine nõuandekomitee

This page is also available in

CARIFORUMi ja ELi majanduspartnerluse lepinguga nähakse ette nõuandekomitee, mis tagab lepingu järelevalve majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajate poolt. Selle peamine ülesanne on anda soovitusi ELi ja CARIFORUMi riikide suhete majandus-, sotsiaalsete ja keskkonnatahkude kohta, kui need tõstatuvad majanduspartnerluse lepingu täitmise kontekstis.

Nõuandekomitee liikmesuse otsustab ühisnõukogu, pidades silmas kõigi huvitatud poolte laia esindatuse ja nende pooltega konsulteerimise tagamist. See koosneb CARIFORUMi ja ELi esindajatest, kes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sekretariaat pakub ühtlasi sekretariaati nõuandekomiteele, kui see ülesanne jääb ELile (vaheldumisi eri aastatel).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee