Ajutine uurimisrühm „Üldhuviteenused“

This page is also available in

Ajutine uurimisrühm „Üldhuviteenused“ tahab parandada Euroopa kodanike ligipääsu kvaliteetsetele ja taskukohastele üldhuviteenustele, mis on Euroopa majandus-, sotsiaal- ja õigussüsteemi põhikomponent ning Euroopa sotsiaalset mudelit ja sotsiaalset turumajandust toetav sammas.

Avalikul sektoril on selge poliitiline ja rahaline vastutus koordineerida üldhuviteenuste pakkumist. Ei ole õige jätta see ülesanne ainult turujõududele. Eeskätt mittetulundusühendused ja sotsiaalsed ettevõtted on näidanud oma suutlikkust pakkuda väga hea kvaliteediga üldhuviteenuseid.

Et edendada mittetulundusühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete suuremat rolli, oleks vaja kõigis liikmesriikides hinnata üldhuviteenuste, eelkõige sotsiaalvaldkonna üldhuviteenuste seisundit. Nii saaks kindlaks teha sektorid, kus vaba turg on eriti nõrk ja kus esmajoones on vaja riiklikku rahastamist.

Ajutine uurimisrühm keskendub oma töös ka üldhuviteenuste võimele suurendada majanduskasvu, luua jätkusuutlikke töökohti ja edendada konkurentsivõimet. Sel teemal tellis transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna (TEN) sektsioon uuringu „Ülevaade liikmesriikide aruannetest selle kohta, kuidas rakendatakse Euroopa Komisjoni otsust riigiabi andmise kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest“.