Ajutine uurimisrühm „Jätkusuutlikud toidusüsteemid“

This page is also available in

Toidu jätkusuutliku tootmise ja tarbimise käsitlemine ei hõlma mitte ainult toiduga varustatuse tagamist, vaid ka keskkonnahoidlikumate, vastupidavamate, tervislikumate ja õiglasemate toidusüsteemide edendamist.

Alaline uurimisrühm „Jätkusuutlikud toidusüsteemid“ loodi 2012. aastal nime all alaline uurimisrühm „Toiduga kindlustatus“. Uurimisrühma eesmärk on tegeleda toidutootmise ja -tarbimise majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tagajärgedega, kasutades selleks laiaulatuslikumat poliitilist lähenemisviisi, nt edendades jätkusuutlikku põllumajandustootmist, kindlustades samas juurdepääsu tervislikule ja täisväärtuslikule toidule, tagades kõigi toiduainete tarneahelas osalevate ettevõtjate õiglase kohtlemise ja vähendades toidujäätmeid. See üldeesmärk kajastab ka ÜRO 2030. aasta tegevuskavas kehtestatud kestliku arengu eesmärke, mis loovad üliolulise raamistiku ühiseks tegutsemiseks, mille eesmärk on jõuda 2030. aastaks maailma jätkusuutliku toitmiseni.

Arvamuste, kohtumiste ja arutelude abil lihtsustab ja edendab alaline uurimisrühm toiduahela eri sidusrühmade vahel (sh põllumajandustootjad, töötajad, toiduainete töötlejad, jaemüüjad ja tarbijad) dialoogi eelnimetatud teemadel.

Alalise uurimisrühma esimees on praegu Peter Schmidt, kes kuulub II rühma (töötajad), ja uurimisrühmal on 12 liiget.

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023