Keskkond

Keskkonnaalaseid väljakutseid leidub kõikjal. Kiiresti tuleb peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning parandada õhu, vee ja mulla kvaliteeti – need on vaid mõned probleemsetest valdkondadest.

Sümboolne näide ülemaailmsetest keskkonnaprobleemidest on mesilaste arvu vähenemine. Mesilaste heaolu ja tolmeldajaroll on olulised bioloogilise mitmekesisuse jaoks. Võrreldes vaid mõne aasta taguste näitajatega väheneb enam kui 50 % mesilasperede arvukus. Andmed muudes valdkondades viitavad teistele murettekitavatele probleemidele. Halb õhukvaliteet linnapiirkondades näitab, et jõupingutusi tuleb kiiresti suurendada. WHO suuniseid ületav saastetase võib puudutada rohkem kui poolt linnade elanikkonnast. See võib põhjustada ELis igal aastal sadu tuhandeid enneaegseid surmajuhtumeid.

Olukord ei ole parem ka merel või maal. Üks suure keskkonnamõjuga näide on ühekordsete kilest ostukottide ulatuslik kasutamine. Igal aastal kasutatakse üle kogu maailma miljardeid ühekordseid kotte ja pärast keskmiselt mõneminutilist kasutust jäävad kilekotid tuhandeteks aastateks prügilatesse või ookeanidesse.

Komitee tegutseb tõhusa ja edumeelse ELi keskkonnapoliitika edendamiseks ning selliste lahenduste leidmiseks, mis aitaksid keskkonda paremini kaitsta ja loodusvarasid tõhusamalt kasutada.

Lisaks poliitilise nõu andmisele rakendab komitee ka praktilist lähenemisviisi, et aidata säilitada kohalikku bioloogilist mitmekesisust konkreetsete väikesemahuliste projektide abil, nagu komitee rohelised katused või mesilaste pidamine oma hoonete katustel.