Proposal for a Council Recommendation on strengthened cooperation against vaccine preventable diseases - Timeline

19Sep2018

Jälgi menetluskäiku: 2018/0115/NLE

/

Vastuvõtmine

Vastuvõtmine nõukogus
07/12/2018

Läbirääkimine

Arvamused

Ettepanek