Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Kuigi kuuleme pakilistest kliimaprobleemidest ning kliimamuutuste laastavast lühi- ja pikaajalisest mõjust tihti, tundub lahenduse saavutamine sageli ilmvõimatuna.
Sinu ülesanne on esindada kliimamuutuste konverentsil mõjukat sidusrühmade kogu ning töötada koostöös teiste rühmadega välja kava üleilmse soojenemise piiramiseks, eesmärgiga hoida see tunduvalt alla 2 °C.

Rühmad esindavad olemasolevaid sektoreid ja tööstusharusid, mille töö ja tegevus mõjutab üleilmset soojenemist.

  1. Puhas tehnoloogia
  2. Tavapärane energiavarustus
  3. Kodanikuühiskonna rühmad, naised ja noored, keda mängus nimetatakse kliimaõigluse kaitsjateks
  4. Maa, põllumajandus ja metsandus
  5. Tööstus ja kaubandus
  6. Maailma valitsused (arenenud riigid, tärkava turumajandusega riigid, arengumaad)

            6A. Arenenud riigid

            6B. Arengumaad

            6C. Kiiresti areneva majandusega riigid

 

Downloads

Start guide

Rühm 1: puhas tehnoloogia

Rühm 2: tavapärane energiavarustus

Rühm 3: kliimaõigluse kaitsjad

Rühm 4: maa, põllumajandus ja metsandus

Rühm 5: tööstus ja kaubandus

Rühm 6a: arenenud riigid

Rühm 6b: arengumaad

Rühm 6c: kiirelt arenevad riigid