Registreerumine ja valimine

Tahaksin üritusele registreeruda. Mida ma peaksin tegema?

Koolid ja/või õpetajad peavad täitma registreerimisvormi. See tähendab, et kooli nimel saab taotluse esitada vaid kooli direktor või osaleda sooviv õpetaja. Tähtaeg avaldatakse ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ veebisaidil.

Kas õpilased saavad ise oma kooli registreerida?

Õpilased ei saa ise oma kooli ega iseennast individuaalselt üritusele registreerida.

Kui palju koole võib osaleda ja kuidas need välja valitakse?

Loosimises osalevad määratud tähtajaks veebisaidil registreerunud koolid. Brüsselis toimuval üritusel osalema valitakse vaid üks kool igast riigist. Kooli külastab ka komitee liige. Kõiki osalevaid koole teavitatakse eraldi. Koolid omakorda peavad teatama Brüsselisse üritusel osalema tuleva kolme õpilase ja neid saatva õpetaja nimed.

Milline peab olema õpilaste keeleoskus, et õpikodades osaleda?

Konkreetset keeleoskuse taset tõendavat tunnistust või diplomit ei ole vaja. Ent suhtluse ja üritusel toimuva arutelu lihtsustamiseks peavad valitud õpilased ja nende õpetaja suutma end inglise keeles väljendada.

Kuidas peaksid koolid valima õpilasi, kes tulevad Brüsselisse?

Iga kool võib valikukriteeriumid vabalt valida – kriteeriumid peavad olema selged, õiglased ja mittediskrimineerivad. Soolise võrdõiguslikkuse huvides ei tohiks kõik valitud õpilased olla samast soost (välja arvatud ainult ühest soost õpilastega koolide puhul). Komitee ruumid on täielikult juurdepääsetavad puuetega inimestele.

Kuidas saan võtta ühendust ürituse korraldajatega? Kuidas minuga ühendust võetakse, kui mu kool osutub valituks?

Saate korraldajatega ühendust võtta, saates e-kirja aadressil youreurope@eesc.europa.eu. Korraldajad võtavad kooliga ühendust e-kirja teel. Seepärast peate tagama, et registreerimisvormi sisestatud e-posti aadress on kehtiv, ja oma e-posti korrapäraselt kontrollima.

Kas mu kool võib registreeruda rohkem kui ühel korral?

Kui teie kool ei osutunud sel aastal valituks, võite järgmisel aastal esitada uue taotluse. Kui teie kool valiti osalema, ei ole teil kohe järgmisel aastal võimalik uuesti kandideerida, kuid saate seda teha hiljem.

Kandidaatide profiil

Kui vanad peavad olema õpilased, kes soovivad osaleda üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“? Kas nad võivad olla ürituse toimumise ajal vanemad kui 18aastased?

Kandideerida võivad õpilased, kes taotluse esitamise ajal on 16–18aastased.

Kas keskkooli viimase aasta õpilased võivad osaleda?

Tavaliselt pakume võimalust osaleda üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ eelviimase aasta õpilastele, sest viimase aasta õpilased võivad olla eksamitega hõivatud. Kuna see sõltub vastava riigi koolisüsteemist, siis konkreetsetel juhtudel kaalume me osalejana ka õpilasi, kes ei õpi keskkooli eelviimases klassis.

Ürituse ettevalmistamine

Kuidas peaksid õpilased ja õpetaja ürituseks valmistuma?

Osalevaid koole külastab komitee liige, et selgitada komitee rolli ELi eri institutsioonidele nõu andva organina ja komitee osalemist otsustusprotsessis. Ta selgitab ka ürituse struktuuri ja ootusi kooli delegatsioonile. Komitee liikme reisikulud tasub komitee.

Lisaks saadetakse aegsasti e-kirjaga ettevalmistamiseks vajalikud dokumendid, sealhulgas töödokument, mis on mõeldud abistama õpilasi Brüsselis toimuvateks aruteludeks valmistumisel.

Üritus

Kui kaua üritus kestab?

Üritus kestab poolteist päeva. Koolide delegatsioonid saabuvad eelduste kohaselt hiljemalt neljapäeva hommikul ja lahkuvad kõige varem laupäeval.

Kes tasub reisi- ja majutuskulud?

Komitee korraldab kaheks ööks õpilaste ja nende õpetaja majutuse Brüsselis ning tasub selle eest. Samuti tasub komitee rahvusvahelise lennu-/rongiühenduse kulud nende koduriigist Brüsselisse (sh vajaduse korral ümberistumisega lennud / ümberistumisega pikamaa rongireis), samuti Brüsseli raudteejaama või lennujaama ja hotelli vahelise transpordi kulud.

Ürituse ajal pakutakse komitee ruumides lõuna- ja õhtusööki.

Kas koolid võivad valida konkreetse hotelli Brüsselis?

Ei, komitee võtab valitud koolidega ühendust ja pakub välja reisi ja majutuse korralduse.

Kas koolid saavad oma lennupiletid ise osta ja lasta nende maksumuse hiljem hüvitada?

Ei, piletid korraldab komitee reisibüroo vastavalt koolidega kokkulepitud marsruudile. Mitte mingil tingimusel ei tohi koolid ise oma pileteid osta.

Kas komitee korraldab ka reisi meie koduriigi raudteejaama või lennujaama, kust lend/rong väljub, ja tasub selle eest?

Ei, komitee ei korralda reisi koduriigi raudteejaama või lennujaama ja/või tagasi, ei tasu selle eest ega hüvita selle kulusid. Komitee tasub üksnes rahvusvahelise ühenduse eest Brüsselisse ja tagasi (sh vajaduse korral ümberistumisega rongireis või lennud).

Kas komitee tasub uue pileti ja täiendavate hotellikulude eest, kui jään oma rongist/lennust maha?

Kui jääte oma rongist või lennust maha ükskõik millisel muul põhjusel kui vääramatu jõu tõttu, ei maksa komitee mingit hüvitist ega/või kompensatsiooni ega kata uue pileti ostmise, olemasoleva pileti marsruudi muutmise või täiendavaid majutus- või elamiskulusid. Palun hoolitsege selle eest, et jõuate raudteejaama/lennujaama aegsasti enne kavandatud väljumist. Kaaluge ka reisikindlustuse sõlmimist.

Milline on saatva õpetaja roll?

Saatev õpetaja on ühendusisik komitee ja osalejate vahelises suhtluses. Ta tagab, et kõik osalejad saavad kätte vajaliku teabe ja dokumendid, ning vastutab kogu ettevalmistustöö eest. Kui õpetaja jääb haigeks või ei ole muul põhjusel võimeline üritusel osalema, tuleb ta asendada mõne kolleegiga.

Milline on saatva õpetaja roll Brüsselis viibimise ajal?

Saatvatel õpetajatel on keskne roll, nad vastutavad täielikult õpilaste eest Brüsselisse ja tagasi reisimise ning Brüsselis viibimise ajal. Programmi mõne osa ajal, mil õpetajate kohalolek ei ole vajalik, korraldab komitee neile eraldi tegevusi (kultuuriväärtuste külastamine, teiste institutsioonide külastamine jne). On oluline, et nad suudaksid end inglise keeles väljendada.

Kas kooli kohta võib olla rohkem kui üks saatev õpetaja?

Projekt näeb ette kolm õpilast, keda saadab üks õpetaja. Seepärast tasub komitee iga riigi kohta vaid kolme õpilase ja ühe õpetaja reisi- ja majutuskulud.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs