„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ aastal 2020

Follow us on


Kliimamuutustest räägitakse kõikjal ja noored inimesed kogu maailmas tegutsevad maakera päästmise nimel. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb selle liikumisega ja uurib täiskogu istungjärgu „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ noortelt osalejatelt, milline on nende arvates parim viis meie maakera kaitsta.

Selleaastasel üritusel korraldatakse näitlik rahvusvaheline kliimamuutuste konverents (COP).

Komitee soovib kuulda õpilaste värskeid mõtteid selle kohta, kuidas tulla toime praeguse kliimakriisiga ja saavutada 2050. aastaks kaugeleulatuv kliimaneutraalsuse eesmärk.

Õpilastel palutakse esindada ühte riiki ja pidada üksteisega läbirääkimisi, et koostada soovitused kliimamuutuste peatamiseks.

Need soovitused esitatakse rahvusvahelise keskkonnapoliitika kujundajatele ning neid arutatakse Euroopa konverentsidel kogu aasta jooksul.

Üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ suhtlevad õpilased ka rahvusvaheliste noorteorganisatsioonidega, kes aitavad neil soovitused konkreetseteks meetmeteks seada ja oma arvamust avaldada.