Meedia peaks lõpetama patroneerimise puuetega inimeste teemasid käsitledes

Kuna Euroopa ajakirjandus loob puuetega inimestest tihti ühemõõtmelise või haletseva pildi, mis on mähkunud müütidesse ja väärarusaamadesse ning jätkuvalt ei pakuta piisavalt uudiseid ja meelelahutusprogramme, mis vastaksid täieliku ligipääsetavuse kriteeriumitele, võib tõdeda, et ajakirjandusel on veel pikk tee käia enne, kui nad suudavad teavitada puudega seotud teemadest asjakohasel ja kaasaval viisil.

Ajakirjanduse keskne roll teadlikkuse suurendamisel puudetega inimeste õigustest ja nende suhtes Euroopa ühiskonnas endiselt levinud häbimärgistamise ja eelarvamuste vastu võitlemisel oli 28. juunil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud avaliku arutelu „Puuetega inimeste õigustest teavitamine“ peamine teema.

„Puuetega inimeste õigustest teavitamist tuleks vaadelda kui olulist osa laiemast teemast, mis puudutab seda, kuidas me portreteerime eripalgelisust (meie) ühiskonnas tervikuna. See on meie demokraatlike väärtuste kese. See on järgmiste aastate üks kõige olulisemaid teemasid,“ märkis komitee liige Ioannis Vardakastanis ürituse avamisel.

Avalik arutelu tõi kokku komitee liikmed ja puuetega inimesi toetavate erinevate valitsusväliste organisatsioonide esindajad. Esindatud olid ka Euroopa Ringhäälinguliit (EBU) ja Media Diversity Institute (MDI), kes ajakirjanduse valvekoerana julgustab mitmekesisuse vastutustundlikku käsitlemist ajakirjanduses. (ll)