Esmased teenused tuleks teha kõigile kättesaadavaks

Juunikuu täiskogu istungjärgul oli üheks teemaks Euroopa sotsiaalõiguste samba parem rakendamine, rõhuasetusega esmaste teenuste edendamisel, mille kohta liikmed võtsid ka vastu omaalgatusliku arvamuse (raportöörid Raymond Hencks ja Krzysztof Balon).

Komitee rõhutab, et kõigil peab olema juurdepääs esmastele teenustele nagu vesi, energia ja transport, juhtides tähelepanu sellele, et need on olulised sotsiaalse õigluse jaoks.

Mõnda neist teenustest reguleeritakse ja rakendatakse liikmesriikides ebapiisavalt, rõhutas Raymond Hencks. „Me soovime, et esmased teenused muudetaks kõigile kättesaadavaks,“ sõnas ta, kuid lisas, et sellest ei piisa. „Esmaste teenuste kontseptsiooni tuleb täpsustada ja tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et võidelda praeguste probleemidega ja tagada nende teenuste hea toimimine vastavalt kasutajate vajadustele.“

Seetõttu tervitab komitee asjaolu, et sotsiaalõiguste samba põhimõttes 20 fikseeritakse õigus juurdepääsuks esmatähtsatele teenustele. „Nad on sotsiaalse õigluse oluline osa ning nende aluseks on kasutajate võrdse kohtlemise põhimõte, mis keelab igasuguse diskrimineerimise või tõrjutuse, ning üldise juurdepääsu põhimõte taskukohastele ja kvaliteetsetele teenustele,“ lisas Krzysztof Balon. (mp)