Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukoguga toetavad laialdast osalemist Euroopa Parlamendi valimistel

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Euroopa tuleb uueks luua innustunult, inimlähedaste projektide abil,“ sõnasid presidendid Patrick Bernasconi ja Luca Jahier komitee märtsikuisel täiskogu istungjärgul.

„Peame Euroopa tuleviku nimel ühendama jõud ja kaasama Euroopa valimiste eel kodanikuühiskonna kõik tasandid. See eeldab varasemast veelgi enam valvsust ja pühendumust.“ Viitega kõigi institutsioonide koostööle kinnitas Jahier Euroopa kodanikuühiskonna vankumatut toetust Euroopa projektile, selle väärtustele ja saavutustele.

Bernasconi jagas tema arvamust, korrates komitee presidendi sõnu ja toonitades, et komiteed peavad tegutsema sillana ühiskonna ja poliitiliste jõudude vahel. Rõhutades oma nägemust kodanikuühiskonna rollist Euroopa valimiste eelõhtul, väljendas ta veendumust, kuivõrd oluline on kaotatu tasa teha ja õlg-õla kõrval seista. (mp)