Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi väärinfovastast tegevuskava

Komitee andis toetuse komisjoni ja ELi kõrge esindaja esitatud väärinfovastasele tegevuskavale. Ulrich Sammi ja Giulia Barbucci koostatud ja täiskogu märtsi istungjärgul vastu võetud arvamuses märgib komitee, et väärinfot võib määratleda tõendatavalt vale või eksitava teabena, mida luuakse, esitatakse ja levitatakse majandusliku kasu teenimise või üldsuse tahtliku petmise eesmärgil ja mis võib põhjustada avalikku kahju.

„Väärinfo levitamine on muutunud osaks hübriidsõjast, millel on selgelt poliitiline eesmärk,“ ütles Ulrich Samm. „Lisaks valeteabele kujutab ka väga valikuline teave, laim, hirmutamine ning viha õhutamine endast ohtu kodanike põhivabadustele, põhiõigustele ja vähemuste õigustele.“

Kõige tõhusamas väärinfos on alati veidi tõde, mispärast on selle vastu väga raske tõhusalt võidelda. „Kõik sidusrühmad peavad tegutsema mitmel viisil, et pakkuda kvaliteetset teavet ja suurendada teadlikkust. Seetõttu toetame koordineeritud meetmete võtmise algatust, et kaitsta liitu, selle institutsioone ja kodanikke väärinfo eest,“ rõhutas Giulia Barbucci. „Peame tegutsema kohe, sest Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised ei ole kaugel.“

Igakülgne väärinfovastane reageering eeldab kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivset osalemist. Komitee tegutseb väärinfovastaste ühiste jõupingutuste toetamisel ennetavalt ja võtab regulaarselt meetmeid arvamuste koostamise ning arutelude, kohalike ürituste ja mitme muu tegevuse korraldamise kaudu. (mp)