Euroopa ringmajanduse nn võrgustike võrgustik hakkab tegelema ringmajandusele üleminekuga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas 7. märtsil 2019 ringmajanduse sidusrühmade konverentsi, mille teisel päeval tutvustasid enam kui 350 ringmajanduse sidusrühma kõikjalt Euroopast oma edulugusid ja probleeme.

Komitee liige Cillian Lohan kutsus osalejaid üles arutlema ringmajanduse arengu jaoks keskse küsimuse teemal: kes peaks üleminekut juhtima? Kas tarbijad, ettevõtjad või poliitikud: kes peaks olema esimene?

„Minu arvates ei peaks esimese sammu tegemise vastutus lasuma tarbijatel,“ märkis Cillian Lohan, kes rõhutas samuti: „Kes

Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi esimees Ladeja Godina Košir kutsus osalejaid üles kasutama platvormi toetava võrgustikuna parimal võimalikul viisil, et aidata lahendada oma ringmajanduse projektiga seonduvaid probleeme. Tal oli selge sõnum: „Soovime olla võrgustike võrgustik, mis on avatud igaühele.“

Keskkonna peadirektoraadi asepeadirektor Joanna Drake rõhutas, kui oluline on kaasata sidusrühmad ringmajanduse teemalistesse Euroopa Komisjoni algatustesse ning märkis: „Nende edu võti on muu hulgas keskendumine alt-üles lähenemisele, mis vajab sidusrühmade toetust ja osalemist koostöö, platvormide, parimate tavade vahetamise ja äritegevuse vabatahtlike lähenemisviiside kaudu.“

Kaheksa interaktiivse seminari raames toimunud aruteludel keskenduti järgmistele teemadele:

  • Euroopa ringmajanduse strateegiate kaardistamine
  • Tarbijate arvamus ringmajandusest
  • Ringmajanduse sotsiaalne mõõde
  • Ringmajandusega linnad kliimamuutuste leevandamise heaks
  • Ringmajandusele suunatud avalikud hanked
  • Ringmajandusele ülemineku mõõtmise tööriistad
  • Loomingulised uuendused ringmajanduse heaks
  • Bioringmajandusega külad maaelu arengu heaks

Päev lõppes näituse „Kindred Spirits“ avamisega.

Osalejaid inspireeris ka sihtasutuse „Stars are circular“ esimehe Rieta Aliredjo ebatraditsiooniline kõne soovitustest ringmajanduse . Milline oli tema sõnum? Olge uudishimulikud, teadlikud, suuremeelsed ja mängulised!

Aruanded iga seminari tulemuste kohta on kättesaadavad siin. (dm)