Euroopa mitmekesisuse rühm arutab kodanikuühiskonna rolli Euroopa ühiste väärtuste kaitsmisel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

7. mail peab komitee Euroopa mitmekesisuse rühm Bukarestis oma järgmise erakorralise koosoleku. See kõrgetasemeline konverents toimub Rumeenia rahvusraamatukogu aatriumis ning teema on „Ühiste väärtuste ja kodanikuühiskonna Euroopa“.

Konverents toimub vaid paar päeva enne ELi tippkohtumist Sibius EL tuleviku teemal ja sellel käsitletakse kolme põhiaspekti Euroopa kodanikuühiskonna vaatenurgast:

  • Euroopa väärtuste ja põhiõiguste tagamine,
  • Euroopa kodanikuühiskonna muutuv roll,
  • Euroopa Liidu tulevik.

Oodatud on 140 osalejat, sh komitee liikmed kõigist ELi liikmesriikidest, Rumeenia kodanikuühiskonna organisatsioonid, teadusringkonna esindajad ja ELi Nõukogu eesistujariigi Rumeenia esindajad.

ELi Nõukogu eesistujariik Rumeenia määratles Euroopa ühised väärtused ühe oma prioriteedina. Euroopa mitmekesisuse rühm toetab täiel määral seda eesmärki, mis täiendab märkimisväärset tööd, mida sel teemal on teinud meie rühm ja komitee üldse.

Meie tegevuse keskmes on arutada, kuidas kaitsta demokraatiat ja selle väärtusi, kuidas tutvustada ja selgitada üldsusele, mis kasu toob ELi liikmesus ning kuidas saab kodanikuühiskond kujundada tulevast Euroopat. (ih)