Euroopa tööandjad nõuavad avatud, ühtset ja tugevat ELi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vähem kui kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi nõuab tööandjate rühm avatud, ühtset ja tugevat ELi. Ettevõtjate esindajad on pühendunud tugeva ja jõuka ELi loomisele. ELi tugevus seisneb selle atraktiivsuses. Et sellisest euroopalikust eluviisist veelgi enam kasu saada, on vaja konkurentsivõimelist ärikeskkonda. Need on vaid mõned peamised sõnumid, mis hakkavad silma tööandjate rühmas hiljuti vastuvõetud poliitilises avalduses

9. aprillil andis tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk poliitilise deklaratsiooni üle Euroopa Komisjoni asepresidendile Jyrki Katainenile. „Esitasime selle deklaratsiooni eesmärgiga väljendada tööandjate toetust ELile. EList tulenev kasu on ilmselge kõigile ärivaldkonna inimestele, kuid tihti jääb see igapäevaelus tähelepanuta. Tööandjad tahavad seda muuta,“ märkis Krawczyk.

Avalduses nõutakse avatud majandust, kus on avatud turud ja õiglane konkurents. Avatud majandusega peab kaasnema avatud ühiskond, mis tugineb dialoogile ja heale valitsemistavale. Euroopas on vaja luua võimaldav ja innustav poliitika, mis stimuleerib loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust.

Tööandjad on veendunud, et avatus suurendab stabiilsust ja julgeolekut nii majanduses kui ka ühiskonnas. Avatud majandus ja ühiskond toobvad kasu kõigile ning suurendaksid usaldust ELi vastu.

Avaldus on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles: bit.ly/2X6Swgu. (lj)