Töötajad uurivad, kuidas kõige paremini võidelda sotsiaalse dumpinguga, kasutades maksimaalselt ära liikuvust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma külastas Milano ülikooli professor Roberto Pedersini, kes esitles oma uuringut „Kuidas kujundada Euroopa Tööjõuametit tõhusamaks, et võidelda sotsiaalse ja palgadumpinguga“. Töötajate rühma esimees Oliver Röpke rõhutas sotsiaalpartnerite ja eelkõige ametiühingute tähtsust tööõiguse rakendamise tagamisel.

Nende kodanike arv, kes elavad või töötavad liikmesriigis, mis ei ole nende koduriik, on viimase kümne aasta jooksul kahekordistunud, ulatudes 2017. aastal 17 miljonini. Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seoses teatas komisjon 2019. aastal avatava Euroopa Tööjõuameti loomisest. Professor Pedersini selgitas, et Euroopa Tööjõuameti „eesmärk on vähendada töötajate petturlikku kasutamist, kasutades samal ajal täielikult ära tööjõu liikuvusega kaasnevaid eeldusi.“ Ametil on peamiselt soodustav roll, toetades riiklikke tööturuasutusi nende piiriülestes uurimistes ja koostöös.

Komitee töötajate rühma liige ja Euroopa Tööjõuametit käsitleva komitee arvamuse raportöör Carlos Trindade tsiteeris komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit:„Näib absurdne, et pangandusnormide täitmise kontrollimiseks on meil pangandusjärelevalveasutus, aga ühine tööjõuamet meie ühtse turu jaoks puudub.“ Ta juhtis samuti tähelepanu ksenofoobia ja natsionalismi kasvule, mis on aastaid kestnud sotsiaalse dumpingu ja ebavõrdsuse tagajärg, ning nõudis sotsiaalpartneritele olulisemat rolli Euroopa Tööjõuameti juhtimisel. (jh)