Euroopa kodanikualgatuse päevaga avatakse ELi kodanike osaluses uus peatükk

„Komisjonil on moraalne kohustus reageerida Euroopa kodanikualgatustele,“ ütles komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ja Euroopa kodanikualgatuse ajutise töörühma esimees Christophe Lefevre avas 2. aprillil kaheksanda Euroopa kodanikualgatuse päeva.

Põhisõnavõtu pidas platvormi WeMove.EU asutaja Laura Sullivan, kelle sõnul saab digitaalse aktiivsuse kaudu mobiliseerida suuremaid inimrühmi. Samuti aitab see näidata, mis meid ühendab ja millised on meie ühised eesmärgid, ning aitab kaasa solidaarsuse ja kaasatuse suurendamisele kogu Euroopas. „Meil on rohkem ühist, kui me ise sageli teame,“ ütles ta.

Esimene asepresident Frans Timmermans tutvustas Euroopa kodanikualgatuse uusi eeskirju. Oma kõnes tõstis volinik Timmermans esile Euroopa kodanikualgatuse poliitilist mõõdet: „Puudub kohustus anda iga Euroopa kodanikualgatuse eestvedajatele see, mida nad soovivad. Küll aga on minu arvates komisjonil moraalne ja poliitiline kohustus reageerida ja osaleda poliitilises arutelus. Inimesed ootavad, et me räägiksime selgelt, mida tuleks teha ja mida ei saa teha.“

Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu ülesanne on hinnata, kuidas toimivad tõhusalt koos digipööre ja demokraatia, taasavastades seejuures demokraatia ja kohandades seda maailmale, kus me nüüd elame.

2019. aasta Euroopa kodanikualgatuse päeva teema oli „Digihääled“. Digiajastul sündinud inimesed ei oota enam oma eelistuste väljendamiseks valimisteni – nad väljendavad on muresid alati ja igal võimalusel.

„Digimaailmas öeldu eitamiseks peaks olema puudulike teadmistega või lausa rumal,“ ütles Christophe Lefevre, „aga ELi institutsioonidel ja valitsustel peab olema tarkust, kuidas kohanduda selle suundumusega, ja eriline vastutus õige teabe, eetiliste põhimõtete ja respekti eest.“ (sma)